Het ouderschapsplan

Als ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Dat geldt zowel voor gehuwde, geregistreerde als samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat dient er in het ouderschapsplan verplicht aan bod te komen?

  1. De verdeling van de zorg- en opvoeding (de zogeheten zorgregeling);
  2. Informatie/consultatie: Op welke wijze ouders elkaar informeren en consulteren aangaande belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze;
  3. De kinderalimentatie: In het ouderschapsplan dient te worden aangegeven wie welk aandeel in de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen draagt.

Mogelijke wijzigingen

Een ouderschapsplan is geen statig geheel. Het is daarom belangrijk – gelet op mogelijke wijzigingen en de leeftijd van de kinderen – het plan periodiek met elkaar te blijven doornemen. Dat kan bijvoorbeeld om de drie maanden, maar ook om het half jaar.

Kinderen worden namelijk steeds ouders en ook de situatie van de ouders blijft aan verandering onderhevig. Het is daarom van belang voor uw kinderen dat u goed met elkaar blijft communiceren. Zo blijven de regels voor zowel de ouders als de kinderen duidelijk.

Betrokkenheid kinderen bij de totstandkoming van het plan

De kinderen dienen op een bij hun leeftijd passende wijze bij de totstandkoming van het plan te worden betrokken door de ouders. Dit is uiteraard per situatie anders en mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. In het ouderschapsplan dient te worden vermeld op welke wijze ouders hieraan gevolg hebben gegeven.

Recente Berichten