Recht op gezinshereniging

Al tijden blijkt het voor Eritreeërs bijzonder lastig gebruik te maken van het recht op gezinshereniging. Dat recht komt vluchtelingen of subsidiair beschermde toe wanneer zij de gezinsband aannemelijk kunnen maken. En juist daar wringt voor veel Eritreeërs de schoen.

Wanneer kan worden aangetoond dat in het land van herkomst een rechtsgeldig huwelijk is gesloten wordt dit huwelijk op grond van artikel 10:31 BW ook in Nederland erkend. Hiermee is voor de IND op dat moment de gezinsband aannemelijk gemaakt, en wordt aan die voorwaarde voor nareis voldaan.

De situatie in Eritrea

In Eritrea worden huwelijken doorgaans voltrokken door de kerk. Hiervan wordt een kerkelijke huwelijksakte opgemaakt. Eritreeërs hebben de mogelijkheid deze akte bij de burgerlijke autoriteiten te laten registreren, maar dit is niet verplicht. In de regel vindt dit dan ook niet plaats.

De IND stelt zich op het standpunt dat een kerkelijk huwelijk dat niet is ingeschreven bij de ‘Kebabi’, zijnde de lokale autoriteiten, geen rechtsgeldig huwelijk is naar Eritrees recht. Hiermee zou dit huwelijk ook niet in Nederland worden erkend, en dus niet kunnen dienen als bewijs voor de familieband.

Dit standpunt is door advocaten en deskundigen op grond van het Eritrees burgerlijk recht steeds betwist. Zij stellen dat kerkelijke huwelijken in Eritrea conform het lokale recht dezelfde status hebben als burgerlijke huwelijken. Het Eritrees burgerlijk recht schrijft ook nergens voor dat registratie van het huwelijk een voorwaarde is voor rechtsgeldigheid. De IND is tot op heden doof voor deze argumenten.

Uitspraak van de rechtbank Amsterdam

In een opmerkelijke uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam zich op 8 februari 2017 (AWB 16/27273) echter aangesloten bij het standpunt van de advocatuur. De rechter stelt vraagtekens bij de standpunten van de IND en stelt dat het Eritrees burgerlijk recht geen grondslag biedt voor de stelling dat inschrijving van een kerkelijk huwelijk noodzakelijk is voor rechtsgeldigheid. Beroep gegrond.

Ik verwacht dat de Staatssecretaris in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak. Het biedt echter veel Eritreeërs die op dit moment in een nareisprocedure zijn verwikkeld en zich terecht veel zorgen maken om hun familieleden weer enige hoop.

Recente Berichten