Baanbrekende uitspraak verblijfsrecht ouder EU-burger

In een baanbrekende uitspraak  op het gebied van vreemdelingenrecht heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat niet-Europese ouders verblijfsrecht kunnen ontlenen aan hun Europees kind indien dit afhankelijk van ze is. Het Hof lijkt hiermee de Zambrano-jurisprudentie te verruimen.

Wat is er veranderd?

In feite bestond er al verblijfsrecht o.g.v. art. 20 VWEU voor derdelanders die de ouder zijn van een Unieburger. Echter, tot voor deze uitspraak werd dit zeer restrictief uitgelegd en toegepast. Voorwaarde voor verblijf van de derdelander was – en is – de toestand dat de Unieburger het grondgebied van de Unie zou moeten verlaten indien aan de ouder geen verblijf zou worden toegestaan. Tot op heden werd dit nauwelijks aangenomen. Gedacht moet hierbij worden aan overlijden, ernstige ziekte, detentie, etc. Het feit dat deze ouder wellicht helemaal niet voor het kind wilde zorgen speelde echter geen rol.

Verruiming

Dit criterium lijkt nu te zijn verruimd. Het Hof oordeelt dat van ‘afhankelijkheid’ ook in minder extreme gevallen sprake kan zijn, bijvoorbeeld wanneer de andere ouder weigert voor het kind te zorgen. Ook in dat geval moet voortaan beoordeeld worden of aan de ouder verblijf moet worden toegestaan. Maar ook gevallen waarin er wel degelijk contact bestaat tussen de Europese ouder en het kind moeten tegenwoordig worden beoordeeld.

Belang voor de Nederlandse praktijk

Het is de vraag hoe Nederland dit arrest gaat implementeren. Dat het beleid moet worden aangepast lijkt me evident, maar het verleden toont aan dat dit in het vreemdelingenrecht niet zonder (gerechtelijke) slag of stoot gaat. In ieder geval biedt het hoop op een verblijfsvergunning aan vele hier verblijvende ouders met een kind dat burger is van de Unie.

Loopt u tegen deze situatie aan? Vraagt u zich af of deze uitspraak op uw situatie van toepassing is? Neem dan snel vrijblijvend contact op. Alle contactgegevens vindt u op deze website.

Recente Berichten